Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

Kvartalsbrev #4 2018

Skrivet av admin den december 6, 2018

Styrelsen i JT2 önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!

pdf icon Kvartalsinformation 2018 kvartal 4


Årsmötesprotokoll 2018

Skrivet av admin den april 10, 2018

Nu finns årsmötesprotokollet för 2018 års stämma i dokumentbiblioteket.

pdf icon Stämmohandlingar 2018


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Skrivet av admin den februari 25, 2018

Ägarna till fastigheterna Hammarby/Smedby 1:80 - 1:105 samt 2:147 - 2:201, d v s samtliga fastigheter på Ane-, Ägir- och Sleipnervägen i Upplands Väsby kommun, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: Tisdagen den 20 mars 2018, klockan 19:00
Plats: Breddenskolans matsal.

Möteshandlingarna finns under "Stämmohandlingar 2018" de medlemmar som ej har möjlighet att ladda ner handlingarna ombedes att ta kontakt med någon i styrelsen för att få hjälp. Skriv gärna ut materialet och ta med det till stämman. Undantagen är debiteringslängden som endast finns tillgänglig att titta på hos styrelseledamöterna. Om Du önskar ta del av debiteringslängden kontakta någon styrelseledamot. Ett exemplar kommer också att finnas vid stämman.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 


Kvartalsbrev #4 2017

Skrivet av admin den december 28, 2017

Styrelsens kvartalsbrev #4 för 2017 finns på hemsidan i dokumentkategorin "Infobrev"


Kvartalsbrev #3 2017

Skrivet av admin den oktober 10, 2017

Styrelsens kvartalsbrev #3 för 2017 finns på hemsidan i dokumentkategorin "Infobrev"