Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

Besiktning 2011-04-14

Skrivet av admin on april 15, 2011

Besiktning av området gjordes 2011-04-14. Tyvärr med glest deltagande från medlemmarnas sida. Besiktningen resulterade endast i en del smärre noteringar. En del av dem hänskjuts till städhelgen 16-17 april. Tyvärr skedde grändsopningen en dag tidigare en beställt, varför vissa gräsytor inte hann sopas rena från grus. Besiktning skedde inte invändigt garagen (gjordes noggrant för ett år sedan). Gräsytorna kan heller inte besiktigas eftersom det är för tidigt på våren. Kabelrännorna är i mycket dåligt skick på flera fastigheter. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten för ett totalt utbyte.

Ett sammandrag av besiktningsprotokollen finns under nedanstående länk.

pdf icon Sammandrag av besiktningsprotokoll våren 2011