Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

JT2 Infobrev nr 3, december 2009

Skrivet av admin on december 30, 2009

Hoppas alla har haft en trevlig vit julhelg. Lövhagens försöker vara ute och sköta om våra gränder så gott det går. De blir tyvärr hindrade av PARKERADE BILAR och SOPKÄRL i gränderna. Vi måste alla hjälpas åt att röja undan hinder för skötsel av vinterunderhåll ska kunna ske så smidigt som möjligt för vår entreprenör. En parkerad bil i gränden gör att hela gränden blir oplogad!

Ibland har det visat sig att mannen bakom ratten på plogbilen har lite bråttom och en del skador har skett. Lövhagen är informerad och kommer stå för kostnader av reparation.

Andra punkter som tas upp i infobrevet

• Inbjudan till årsmötet
• Information kring hemsidan
• Återkoppling av erfarheter från höststäddagarna med besiktining
• Sopkärl
• Orienteringstavlor

Läs hela Infobrev nr 3, december 2009