Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

Kallelse till extrastämma 2014-04-26

Skrivet av admin on april 8, 2014

Ägarna till fastigheterna Hammarby/Smedby 1:80 – 1:105 samt 2:147 – 2:201, d v s samtliga fastigheter på Ane-, Ägir- och Sleipnervägen i Upplands Väsby kommun, kallas härmed till extra föreningsstämma.

Datum och tid: Lördagen den 26 april 2014 klockan 10:00
Plats: Lekparken mellan Sleipnervägen och Ägirvägen

Kallelse och dagordning