Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Skrivet av admin on februari 9, 2016

Ägarna till fastigheterna Hammarby/Smedby 1:80 - 1:105 samt 2:147 - 2:201, d v s samtliga fastigheter på Ane-, Ägir- och Sleipnervägen i Upplands Väsby kommun, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum och tid: Måndagen den 7 mars 2016, klockan 19:00
Plats: Odenskolans matsal

Under dokument finns kategorin "Stämmohandlingar 2016" finns kallelsen med förslag till dagordning.
Där kommer också alla möteshandlingar finnas tillgängliga innan möte.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!