Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Skrivet av admin on februari 26, 2017

Ägarna till fastigheterna Hammarby/Smedby 1:80 - 1:105 samt 2:147 - 2:201, d v s samtliga fastigheter på Ane-, Ägir- och Sleipnervägen i Upplands Väsby kommun, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Datum och tid: Tisdagen den 21 mars 2017, klockan 19:00
Plats: Breddenskolans matsal.

Under dokument finns kategorin "Stämmohandlingar 2017" finns kallelsen och förslag till dagordning, där kommer också alla möteshandlingar finnas tillgängliga innan möte.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen