Nyhetsbrev

Prenumerera på nyheter från styrelsen och/eller grannsamverkan i JT2s samfällighetsförening.

Utskick av nyhetsbrev sker genom tjänsten "MailChimp" där distributionslistan med mottagare också lagras, du kan själva registrera dig, uppdatera din uppgifter och om du vill också lämna listan.

För att fullfölja registreringen måste du godkänna villkoren för detta samt verifiera din e-postadress.

Självregistrering för nyhetsbrev