Samfälligheten

JT2 samfällighetsförening

Postadress

Fakturor till JT2 ska postas till:

JT2 Samfällighetsförening
c/o Susanne Johansson
Anevägen 30
194 62 Upplands Väsby


Kontakta styrelsen

Kontakta gärna styrelsen på någon av adresserna nedan.

Gruppadress för att skicka e-post till hela styrelsen är styrelsen@jt2.se eller enbart till ordföranden på adressen ordforande@jt2.se

För akuta ärenden rekommenderas direkt med någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter kan du hitta på styrelsens sida.


Hemsidan

Styrelsens ordförande är ansvarig för innehållet på hemsidan, för teknisk drift och förvaltning ansvarar webmaster@jt2.se


Diverse uppgifter

JT2's organisationsnummer
717907-6943

Plusgiro
16 78 31-7

Vid insättning av samfällighetsavgift måste adressen anges.


Grannsamverkan

Huvudkontaktperson för Grannsamverkan är Maria Wessel, 08-59030957 eller grannsamverkan@jt2.se.
Se vidare under sidan 'Samverkan'