Samverkan

Grannsamverkan inom JT2 samfällighetsförening

GrannsamverkanSyftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området.

Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Grannsamverkan kan tillämpas i flera olika boendeformer, såväl i villa/radhusbebyggelse som i områden med flerbostadshus. Även i områden med fritidshus fungerar Grannsamverkan.

Kontaktuppgifter:
Polisen i Upplands Väsby
Industrivägen 22B
191 29 Sollentuna

Telefon: 010-563 1950
Email: napo-upplandsvasby.stockholm@polisen.se

Närpolis: Jenny Markström
Telefon 0727-169750
e-Post jenny.markstrom@polisen.se

Grannstödsbilen 0708-31 58 06

Brottsanmälan 114 14

http://www.samverkanmotbrott.se


Kontaktpersoner för grannsamverkan inom JT2

Område: Anevägen 2-12
Ansvarig: Asta Ängvreten, Anevägen 7

Område: Anevägen 13-23
Ansvarig: Maria Wessel, Anevägen 23

Område: Anevägen 24-30 samt Ägirvägen 23-26
Ansvarig: Susanne Johansson, Anevägen 30

Område: Ägirvägen 12-22
Ansvarig: Ove Andersson, Ägirvägen 19

Område: Ägirvägen 1-11
Ansvarig: Peder Holfve, Ägirvägen 6

Område: Sleipnervägen 1-10
Ansvarig: Ingalill Hagberg, Sleipnervägen 4

Område: Sleipnervägen 11-20
Ansvarig: Gillis Eriksson, Sleipervägen 12

Område: Sleipnervägen 21-26
Ansvarig: Stig Larsson, Sleipnervägen 23

Huvudkontaktombud: Maria Wesell
Sleipnervägen 23
e-post: grannsamverkan@jt2.se