Styrelse

JT2s styrelse samt kontakt information

JT2's styrelse består av följande personer, specifika ansvarsområden är angivna.
Hela JT2's styrelse kan kontaktas via gruppadressen styrelsen@jt2.se

Staffan Lundgren

Ordförande
Staffan Lundgren
Anevägen 25
staffan.lundgren@jt2.se

Ansvarsområden
Kommunkontakt
Vatten/Avlopp 

Man

Vice ordförand
Anders Forslund
Sleipnervägen 17
anders.forslund@jt2.se

Ansvarsområden
Webb

Susanne Johansson

Kassör
Susanne Johansson
Anevägen 30
susanne.johansson@jt2.se 

Ansvarsområden
Ekonomi och försäkringar
 

Tove Fagerlund

Ledamot
Tove Fagerlund
Anevägen 15
tove.fagerlund@jt2.se 

Ansvarsområden
Snö/gräs
El och belysning

Ledamot

Ledamot
Mikael Borrman
Ägirvägen 20
mikael.borrman@jt2.se 

Ansvarsområden
Comhem

Sofia Lundberg

Ledamot
Sofia Lundberg
Sleipnervägen 8
sofia.lundberg@jt2.se 

Ansvarsområden
Information till medlemmar

Anna Bergman

Suppleant
Anna Bergman
Ägirvägen 15
anna.bergman@jt2.se

 

Man

Suppleant
Stig Larsson
Sleipnervägen 23
stig.larsson@jt2.se

Ansvarsområden
Redskapsförrådet

 

Revisorer

Ordinarie

  • Thomas Murray, Ägirvägen 8
  • Kerstin Sjöström, Ägirvägen 2

Suppleant

  • Lisbeth Jerkerus, Ägirvägen 5

Valberedning

  • Steve Jerkérus, Ägirvägen 5 (sammankallande)
  • Torsten Andersson, Sleipnervägen 24
  • Veronica Thuring, Anvevägen 28